Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Kraśnik

W dniu 19 kwietnia b.r. odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kraśnik. Związana jest
z postępowaniem o udzieleniu zamówienia publicznego na odbiór odpadów od mieszkańców gminy.

Aby nie podnosić opłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami rada gminy 22.03.2024 r. wyraziła zgodę na pokrycie części kosztów systemu z dochodów własnych gminy. W ślad za tym, po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu i wyliczeniu kwoty niezbędnej do uzupełnienia środków na to zadanie konieczne jest podjęcie przez radę gminy uchwały o zwiększeniu budżetu na to zadanie.

Zabezpieczenie dodatkowej kwoty w wysokości 430 tys. zł umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą na odbiór odpadów.

Bez zawarcia umowy nie będzie możliwy odbiór odpadów już w kwietniu b.r.

 

Skarbnik Gminy Kraśnik

Marzena Rozmus

Może Ci się również spodoba