Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kraśniku

Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kraśniku

W dniu 9 października br. w Spławach Pierwszych  odbył się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Kraśniku. W Zjeździe uczestniczyli delegaci i przedstawiciele ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Kraśnik i Gminy Kraśnik oraz zaproszeni goście.

Zjazd podsumował pięcioletnią działalność Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP, udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi, dokonał wyboru nowego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów i Przedstawicieli do Zarządu na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP .

Prezesem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kraśniku ponownie został

druh Mirosław Chapski jednocześnie Wójt Gminy Kraśnik.

Nowo wybrany Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego dh Mirosław Chapski przedstawił propozycję programową na najbliższe pięć lat, która po przeprowadzonej dyskusji została przyjęta uchwałą Zjazdu.

Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w KraśnikuZjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kraśniku

Może Ci się również spodoba