Informacja o przetargu 23.09.2021

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik przy ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kraśnik ( https://krasnik.e-bip.eu/  ), zostało zamieszczone ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej ośrodkiem zdrowia, położonej w miejscowości Stróża,  stanowiącej własność Gminy Kraśnik.

            Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. 81 884 35 84, 81 826 41 61 lub bezpośrednio
w Urzędzie Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 13 w godzinach 8.00 – 15.00.

dokumenty do pobrania:

https://krasnik.e-bip.eu/index.php?id=78&p1=szczegoly&p2=10000381

Może Ci się również spodoba