„Kowalanki” kolędowały w Modliborzycach

1

    W dniu 19 stycznia 2020r. zespół śpiewaczy „ Kowalanki” reprezentował Gminę Kraśnik na XXII Międzypowiatowym Przeglądzie Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek. Imprezę zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach wspólnie z Starostwem Powiatowym w Janowie Lubelskim i Urzędem Miejskim w Modliborzycach.

1

Przegląd rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele w Modliborzycach, następnie uczestnicy przeszli do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie rozpoczęto prezentacje przybyłych wykonawców. W tegorocznej XXII już edycji Przeglądu wzięło udział łącznie 22 wykonawców – zarówno solistów jak i zespołów śpiewaczych. Reprezentujące Gminę Kraśnik „ Kowalanki” wykonały dwie kolędy : „ Dlaczego dzisiaj” oraz „ Nie masz ci nie masz”. Na występ w Modliborzycach „ Kowalanki” przyjechały z nową opiekunką zespołu, którą od stycznia b.r. została p. Agnieszka Lidia Płatek – dyrektor Gminnej Biblioteki
w Stróży – Kolonii.

Jury w składzie: Barbara Nazarewicz – dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim, Andrzej Sar – główny instruktor ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny
i wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz Andrzej Wojtan – redaktor naczelny „Gazety Chłopskiej” postanowiło przyznać równorzędne nagrody dla zespołów
w wysokości 150 zł oraz dla solistów w wysokości 50 zł.

Po podsumowaniu wyników Przeglądu oraz wręczeniu dyplomów i nagród wszyscy uczestnicy przejechali do Wierzchowisk. Czas spędzony przy muzyce i poczęstunku był okazją do spotkania z uczestnikami Przeglądu i rozmów o kulturze ludowej.

Poprzez swoją prezentacje w Modliborzycach panie z zespołu „Kowalanki” podtrzymują piękne polskie tradycje kolędowania w okresie Świąt Bożego Narodzenia a także promują kulturę ludową Gminy.

2

3

4

 

 

Agnieszka Lidia Płatek

Może Ci się również spodoba