Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

herb kraśnik

   Ogłoszenie Wójta Gminy Kraśnik o przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

 

 

Załączniki do pobrania:

– Zarządzenie Nr 130/2018  Wójta Gminy Kraśnik z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Może Ci się również spodoba