Program edukacji ekologicznej „W czystym powietrzu zdrowy człowiek i środowisko” zrealizowany w Szkole Podstawowej w Kowalinie.

Logo WFOSIGW Lublin

   Logo WFOSIGW LublinW ramach II edycji konkursu z zakresu edukacji ekologicznej współfinansowanego przez WFOŚIGW w Lublinie, Szkoła Podstawowa w Kowalinie zrealizowała cztery działania, w ramach których odbył się wyjazd do Rezerwatu Przyrody Marynopole – „Lasy to skarb” celem wyjazdu było poszerzenie świadomości ekologicznej wśród uczniów, zwrócenie uwagi na funkcje lasu w życiu człowieka i innych organizmów żywych. Kolejnym działaniem była wycieczka do Oczyszczalni Ścieków Hajdów i Ogrodu Botanicznego w Lublinie – „ W poszukiwaniu czystego powietrza”. Podczas zwiedzania terenu oczyszczalni uczniowie poznali mechanizm i etapy oczyszczania ścieków, spacerując zaś w ogrodzie botanicznym mogli podziwiać różnorodność gatunków roślin występujących w odmiennych strefach klimatycznych, ich przystosowania do niekorzystnych warunków.


W ramach programu zorganizowano i przeprowadzono konkurs gminny pt. „Dbając o czyste powietrze, dbam o swoje zdrowie”.
Konkurs był podzielony na trzy kategorie wiekowe:
Przedszkole i klasy I – III miały za zadanie wykonać plakat promujący hasło konkursu.
Uczniowie z klas IV – VI pisali test wiedzy dotyczący wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka.
Najstarsi uczestnicy konkursu czyli uczniowie klas VII – VIII oraz gimnazjaliści wykonywali prezentacje multimedialne dotyczące wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka.
   Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów, dlatego trudno było wyłonić laureatów. Wkład pracy w wykonanie plakatów, pomysłowość, zastosowanie różnych metod i technik, jak również zaangażowanie w przygotowanie prezentacji, znajomość tematu oraz wiedza jaką musieli się wykazać uczniowie podczas testu sprawiły, że nagrodzono 89 uczniów z poszczególnych szkół biorących udział w konkursie gminnym.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród ufundowanych przez Urząd Gminy Kraśnik oraz WFOŚIGW w Lublinie odbyło się podczas apelu kończącego program edukacji ekologicznej 28 listopada 2018r. Podczas uroczystości zaprezentowano nagrodzone prace konkursowe, jak również podsumowano i omówiono wszystkie działania zrealizowane w ramach programu „W czystym powietrzu zdrowy człowiek i środowisko” w Szkole Podstawowej w Kowalinie.

Koordynator programu : Agnieszka Biegaj

20181128 103643

20181128 104524

20181128 105137

20181128 102615

Może Ci się również spodoba