Zawiadomienie – pobór próbek geologicznych w związku z budową S 19

111 scaled
111 scaled

Prace geologiczne dotyczące zadania ,,Projektu budowy drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, odcinek Lublin-koniec obw. Kraśnika: Część nr 2: odc. Realizacyjny węzła ,,Niedrzwica D”. (bez węzła) – Kraśnik (węzeł ,,Kraśnik” obecnie ,,Kraśnik Północ” — bez węzła), ok. km 12+000 do km ok. 32+000, o długości około 20 km.”

W/w roboty będą wykonywane na podstawie Projektu Robót Geologicznych na opracowanie dodatku do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla potrzeb koncepcji programowej budowy drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, na odcinku Lublin-granica województwa lubelskiego i podkarpackiego (węzeł ,,Konopnica” –bez węzła) –obwodnica miasta Kraśnik (węzeł ,,Kraśnik — węzeł ,,Słodków”, z węzłami) w km od 0+022,59 do 41+946,51 oraz dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie. ,,Część nr 2: odc. realizacyjny węzeł ,, Niedrzwica D” obecnie: ,,Niedrzwica Duża” bez węzła — węzeł ,,Kraśnik” obecnie ,,Kraśnik Północ” bez węzła, długość ok. 20 km”.

 

 

 

1112222

 

 

Może Ci się również spodoba