Ogłoszenie

herb kraśnik

Informujemy, że w dniu 3 stycznia 2017 roku o godz. 900, odbędzie się szkolenie w Świetlicy w Słodkowie Pierwszym w sprawie uruchomionego przez ARiMR w ramach PROW 2014-2020 programu pomocowego tj.: ,,Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi w latach 2015-2016.
W ramach tego programu rolnicy będą mogli ubiegać się o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa.

                                                                                                               Wójt Gminy Kraśnik

                                                                                                                 Mirosław Chapski

Może Ci się również spodoba