PRZEKAZANIE SPRZĘTU DLA OSP

DSC 8109

        W dniu 31 października 2018 roku Wójt Gminy Kraśnik Pan Mirosław Chapski przekazał przedstawicielom jednostek OSP KSRG Stróża i OSP Podlesie  zakupiony w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości wysokiej klasy defibrylator  iPAD SP1 wraz z wersją treningową, detektor wielogazowy ALTAIR EU ATEX oraz  zestaw ratownictwa medycznego PSP R1  z deską ortopedyczną i zestawem szyn Kramera.

Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego  z obszaru województwa lubelskiego do składania wniosków na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).Gmina Kraśnik złożyła wniosek o udzielenie dotacji celowej na zakup defibrylatora, zestawu medycznego PSP R1 oraz detektora wielogazowego. W dniu 20 sierpnia 2018 r. w Lublinie została podpisana umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tej umowy Gmina Kraśnik zakupiła defibrylator z wyposażeniem treningowym, zestaw ratownictwa medycznego PSP R1, detektor wielogazowy za kwotę 14 500,00 zł. Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 14 355,00 zł, wkład własny do projektu w wysokości 1% wyniósł 145,00 zł.

Przekazane wyposażenie wzmocni siłę jednostek ochotniczych straży pożarnych, a jednocześnie poprawi poziom bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców naszej gminy.

DSC 8109

DSC 8105

DSC 8106

DSC 8100

Może Ci się również spodoba