IFORMACJA DLA ROLNIKÓW – zgłaszanie szkód suszowych w 2018 r.

herb kraśnik

Informujemy producentów rolnych, że mogą składać oświadczenia o wysokości poniesionych strat w uprawach rolnych położonych na terenie gminy Kraśnik, spowodowanych suszą, która dotknęła nasze województwo wiosną bieżącego roku.
Oświadczenia prosimy składać do dnia 20 lipca 2018 roku w godz. 800-1500 w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik w pokoju nr 13, I piętro. Prosimy o zachowanie terminu składania wniosków.

 

 UWAGA BARDZO WAŻNE !!!
1. Wypełniając oświadczenie należy zwrócić uwagę, aby w tabeli wpisane były wszystkie uprawy niezależnie od wielkości poniesionych strat (również nieuszkodzone) zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o płatności bezpośrednie, składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu składając oświadczenie.
2. Warunkiem oszacowania przez Komisję powołaną przez Wojewodę szkód rolniczych spowodowanych przez suszę, jest złożenie oświadczenia o wysokości poniesionych strat w uprawach rolnych wraz z podpisaną przez składającego oświadczenie zgodą na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód.
3. Ponadto w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich należy wypełnić oświadczenie dotyczące ilości posiadanych zwierząt.
4. W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin,
o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (miast), przy czym protokół zbiorczy sporządza urząd gminy właściwy dla siedziby gospodarstwa.
5. Szacowanie strat musi odbywać się zgodnie z wytycznymi, (w tym z uwzględnieniem spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb) które znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa:
http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc
Druki oświadczeń dostępne są w pok. Nr 13 oraz sekretariacie Urzędu Gminy Kraśnik lub do pobrania ze stron internetowych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Gminy Kraśnik:
→ Oświadczenie – straty w uprawach rolnych.doc
→ Oświadczenie – straty w sadach.doc
→ Oświadczenie – zwierzęta-1.doc

 Zainteresowanych rolników zachęcamy do śledzenia Komunikatów Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, System Monitoringu Suszy Rolniczej, udostępnianych na stronie: http://www.susza.iung.pulawy.pl
Szczegółowe informacje dotyczące suszy na terenie Gminy Kraśnik znajdują się na stronie:
http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0607052/
System ma za zadanie wskazać obszary, na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane warunkami suszy dla upraw uwzględnionych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce.
Ważne informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc oraz na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego:
https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/procedura-szacowania-strat.html
https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html

Może Ci się również spodoba