Wsparcie dla seniorów z Gminy Kraśnik

herb kraśnik

              W dniu 29.06.2018r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Jesień pełna życia – wsparcie seniorów, w tym osób niepełnosprawnych na terenie gminy Kraśnik”. Realizacja projektu rozpocznie się od 01.01.2019r. do 30.06.2020r. Projekt realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku. Grupę docelową projektu będą stanowiły osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym – tj. 36 osób starszych (powyżej 60 roku życia).

 

W ramach projektu zaplanowano 5 zadań:

 

  1. 1.Realizacja zajęć „Aktywność i samopomoc”;
  2. 2.Realizacja zajęć „Czas wolny”;
  3. 3.Realizacja zajęć „Zdrowie i Ruch”;
  4. 4.Realizacja zajęć „Kultura i edukacja”;
  5. 5.Realizacja poradnictwa.

 

Ad. 1.

 

– spotkania integracyjne, ćwiczenia integrujące grupę, aktywizujące do aktywnego uczestnictwa w działaniach Klubu i lokalnej społeczności;

 

– zapoznanie się z działalnością społeczności lokalnej – np. spotkanie z zespołem śpiewaczym Kowalanki, spotkanie z Klubem Seniora w Gościeradowie jako aktywność w życiu społeczności lokalnej;

 

– utworzenie i działanie grup samopomocowych wspierających się w trudnościach życia codziennego;

 

– ognisko łączące pokolenia seniorzy-dzieci-wnuki. Integracja pokoleń wokół idei wzajemnej pomocy budowania więzi w lokalnej społeczności.

 

Ad. 2.

 

– możliwość spędzania czasu wolnego, w tym np. czytanie poezji, dyskusja;

 

– warsztaty kulinarne: „domowe rarytasy”- nauka przygotowywania smacznych, zdrowych i niedrogich posiłków;

 

– zajęcia o tematyce świąt wielkanocnych połączone z warsztatami carvingu;

 

– robienie koktajli, sorbetów, sokoterapia;

 

– warsztaty rękodzieła artystycznego związane z tematyką bieżących świąt okolicznościowych, kartki, stroiki świąteczne, robienie palm, pisanki;

 

– wykonywanie elementów rękodzieła artystycznego (różne techniki);

 

– warsztaty ceramiki użytkowej związane z tematyką bieżących świąt okolicznościowych: w tym wieńce nagrobne oraz wieńce i ozdoby wielkanocne;

 

– warsztaty „umysł i relaks” – gimnastyka umysłu, zajęcia pamięciowe, techniki relaksacyjne, przygotowanie gniotków dla poprawienia sprawności manualnej;

 

– warsztaty z kosmetologiem – pielęgnacja skóry w wieku dojrzałym (zapewnione komplety kosmetyków) połączone z warsztatami stylizacji i ubioru;

 

– „taniec i muzyka” – taneczno-muzyczne zajęcia przy udziale profesjonalnego muzyka;

 

– warsztaty bożonarodzeniowe (kulinarne potrawy świąteczne, wspólne gotowanie, śpiewnie kolęd).

 

W ramach zajęć zapewnione będą materiały do zajęć, zakupiony sprzęt AGD i art. spożywcze do zajęć edukacyjnych.

 

Ad. 3

 

– spotkanie z lekarzem dotyczące cukrzycy – warsztaty pomiaru cukru i ciśnienia (uczestnicy otrzymają glukometry i ciśnieniomierze nadgarstkowe);

 

– spotkanie z lekarzami specjalistami (neurolog, kardiolog, naczyniowiec, okulista);

 

– spotkanie z dietetykiem – warsztaty z omówieniem zasad zdrowego żywienia i pomiaru składu ciała;

 

– zajęcia ruchowe – gimnastyka dla seniorów (nordic walking, zajęcia w salach i na świeżym powietrzu, otwartych siłowniach). W ramach zajęć zakupione zostanie drobne wyposażenie, tj. maty, piłki, ciężarki, kijki oraz ubiór sportowy dla uczestników.

 

Ad. 4

 

– pogadanka dotycząca kultury w gminie;

 

– warsztaty teatralne z udziałem gościa specjalnego – aktora;

 

– występ kabaretu połączony z konkursem poezji ludowej (udział poety ludowego) oraz zapewnienie nagród książkowych w konkursie;

 

– wyjazdy kulturalne: Muzeum Wsi Lubelskiej, Sandomierz – wizyta w Dworku Ojca Mateusza i fabryce porcelany w Ćmielowie, Teatr Osterwy w Lublinie i spacer po mieście (zapewnienie przejazdu, biletów i obiadu);

 

– zajęcia komputerowe (podstawowa obsługa i korzystanie z internetu);

 

– zajęcia o tematyce „bezpieczny senior”, bankowość dla seniorów oraz gospodarowanie budżetem domowym;

 

– spotkanie z udziałem policjanta i strażaka.

 

W ramach zajęć zapewnione będą zestawy edukacyjne (teczka, notes, długopis, kalkulator).

 

Ad. 5

 

Zakres merytoryczny poradnictwa:

 

– prawne, tj. udzielenie seniorom informacji o obowiązujących przepisach z zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów;

 

– psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii;

 

– rodzinne obejmujące funkcjonowanie rodziny.

 

 

 

Może Ci się również spodoba