Siłownie zewnętrzne w Gminie Kraśnik

loga

LOGA

W dniu 3 stycznia 2018 roku Wójt Gminy Kraśnik Mirosław Chapski wraz z Skarbnikiem Marzeną Rozmus podpisali umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa

Lubelskiego projektu pn. „Budowa siłowni zewnętrznych w Gminie Kraśnik” w ramachpoddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu na terenie Gminy Kraśnik zostanie wybudowanych sześć siłowni zewnętrznych w sołectwach Stróża-Kolonia, Karpiówka, Słodków Drugi, Spławy Pierwsze, Spławy Drugie, Spławy Kolonia i Suchynia. Siłownie zostaną wyposażone w cztery urządzenia do ćwiczeń oraz ławki, kosze na śmieci. Koszt realizacji projektu wynosi 212 801,99 zł w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to kwota 135 405,00zł. W chwili obecnej przygotowywana jest procedura przetargowa, następnie po wyłonieniu wykonawcy zostaną rozpoczęte prace budowlane.

slide-4

 

Może Ci się również spodoba