Pierwsze spotkanie w ramach projektu Erasmus+ w Turcji

erasmus

W dniach 22-24 listopada 2017 r. przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Słodkowie Trzecim Pani Jolanta Rzepka Dyrektor Szkoły i Pani Natalia Pietraś – nauczyciel języka angielskiego uczestniczyły w pierwszym spotkaniu organizacyjnym w ramach projektu ERASMUS+ finansowanego z Unii Europejskiej akcja K2 Partnerstwa Strategiczne.

Tytuł projektu realizowanego przezSzkołę Podstawową im. M. Konopnickiej w SłodkowieTrzecim to„READY, STEADY, START! Betterlivingthrougholdgames”– Tradycyjne gry łączą pokolenia.erasmus

W projekcie biorą udział szkoły z Litwy, Łotwy, Bułgarii, Rumunii i TurcjiMiejscem spotkania była szkoła głównego koordynatora:Halime Demirel OrtaokuluwEreğli/ KONYA w Turcji. Tytułowym założeniem projektu jest zbadanie różnorodności tradycyjnych gier i zabawek z udziałem dziadków,wymiana tradycyjnych gier pomiędzy krajami partnerskimi oraz zwiększanie świadomości korzyści płynących z gier dla dzieci na rzecz zdrowia, nauki i kształtowania pozytywnych wartości społecznych, co przyczyni się do rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci. Opracowanie “Programu na rzecz lepszego życia”, ma na celu poprawę interakcji między najstarszymi i najmłodszymi pokoleniami w środowisku szkolnym, aby uczenie się poprzez gry było przyjemne i interesujące.Gry i zabawy, czyli obok nauki szkolnej druga podstawowa aktywność dziecka w wieku szkolnym, korzystnie oddziałują na rozwój w prawie wszystkich możliwych domenach – motorycznej, intelektualnej, społecznej i emocjonalnej. Dlatego tak ważne jest zachowanie proporcjimiędzy uczeniem się a zabawą i zachęcanie dzieci do spędzania jak największej ilości czasu na wspólnych zabawach.erasmus 1

   Szkołę w Słodkowie Trzecim reprezentowała dyrektor –Jolanta Rzepka i koordynator projektu, nauczyciel języka angielskiego- Natalia Pietraś. Koordynatorami z poszczególnych krajów są: Kamil Kocatas- Turcja, Minka Mincheva- Bułgaria, JurgitaKragiene- Litwa,NatalijaJesehina- Łotwa i Deleanu Mariana- Rumunia. Odwiedziliśmy wspólnie szkołę, przedszkole, gminę, urząd burmistrzaEreğli oraz sekcje edukacyjną i sportową miasta. Burmistrz powitał gości i przedstawił z dumą osiągnięciamiasta Eregli.Przygotowano nam niezwykle miłe przyjęcie poczęstował wyrobami marki miasta Eregli-sok z czarnej marchwi, konfitura z żółtych czereśni i ręcznie wyrabiane wafle. Obecni przedstawiciele szkół z krajów partnerskich przedstawiali swoje kraje, prezentowaliraporty z pracy zespołów oraz wybrane logo projektu. Wybrane prace uczestniczyły w finałowym etapie eliminacji konkursowych na logo naszego projektu. Najlepsza okazała się praca ucznia drużyny gospodarzy- Turcji. 24 listopada obchodzony jest w Turcji Dzień Nauczyciela. Uczestnicy projektu wzięli udział w uroczystości z udziałem uczniów i nauczycieli Szkoły Halimi Demirel. erasmus 2Uczniowie przygotowali występ artystycznyz tradycyjnymi tureckimi tańcami. Po części oficjalnej uczestnicy grali w jedną z tradycyjnych gier mobilnych “Dodgeball” i spotkali się z władzami i nauczycielami Eregli. Wizytę roboczą gospodarze urozmaicili przedstawicielom szkól partnerskich wycieczkami do pięknych i słynnych zabytków architektury w stolicy prowincji Konya, IvrizVillage- miejscowości atrakcyjnej w górskie krajobrazy, czyste powietrze i wodę oraz zabytkami dziedzictwa kulturowego- płaskorzeźby na skałach.AyaEleniKilisesi Sille-historycznej wsi z zabytkami kultury. Uczestnicy wyjazdu mogli obcować z tysiącami lat kultury i obyczajów oraz doświadczyć tureckiej gościnności. W trakcie spotkania zaplanowano kolejne działania projektowe, sposoby rozpowszechniania projektu za pośrednictwem sieci społecznościowych, mediów, stron internetowych szkół i projektów. erasmus 3Spotkanie zakończyła dyskusja nad oceną dotychczasowych działań i planowanie kolejnego spotkania z udziałem uczniów w Rumunii. Dzięki partnerstwom realizatorzy projektów, zwłaszcza uczniowie i nauczyciele, będą mieli szansę wypracowania wspólnych rozwiązań dotyczących priorytetów programu: zwiększania osiągnięć młodych ludzi, podnoszenia jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijania i wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli. Przedsięwzięcia realizowane w ramach akcji 2 mogą obejmować wypracowywanie nowych rozwiązań i wdrożenia rezultatów przy wykorzystaniu spotkań projektowych oraz współpracy wirtualnej z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Może Ci się również spodoba