INFORMACJA O WYKAZIE LOKALI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

herb kraśnik

Kraśnik, dn. 09.01.2017 r.

I N F O R M A C J A

o wykazie lokali przeznaczonych do wynajmu na kres dłuższy niż 3 lata

        Wójt Gminy Kraśnik działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik przy ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kraśnik
http://www.krasnik.bip.lublin.pl/ został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do wynajmu lokali stanowiących własność Gminy Kraśnik na okres dłuższy niż trzy lata.

       Wykaz podlega opublikowaniu przez okres 21 dni tj.: od dnia 09.01.2017 r. do 29.01.2017r.

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. 81 884 35 84, 81 826 41 61 w godzinach 7.30 – 15.30 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 13 (I piętro).

 

                                                                                                                    Wójt Gminy Kraśnik

1. Zarządzenie *.pdf

2. Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu *.pdf

 

Może Ci się również spodoba