Wykaz sołtysów kadencji 2015-2019

Wykaz sołtysów na stronę internetową
Wykaz sołtysów na stronę internetową

Podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych w sołectwach Gminy Kraśnik, które odbywały sie w styczniu i lutym 2015 r. zostali wybrani następujący sołtysi:

Wykaz sołtysów na stronę internetową

Może Ci się również spodoba