Misja Przyroda. W poszukiwaniu walorów przyrodniczych naszego regionu

obrazek misja przyroda
obrazek misja przyroda

obrazek misja przyroda         „Misja Przyroda” – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych to cykl zajęć przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którego celem jest budowanie wśród młodzieży wiejskiej świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i kraju. W ramach  zajęć  uczniowie wcielają się w rolę odkrywców i badaczy, poznając przy tym walory przyrodnicze wybranego Parku Narodowego i jego najbliższej okolicy.

Dzięki atrakcyjnej formule programu, łączącej naukę, gry i zajęcia terenowe, uczniowie szybciej i chętniej przyswajają wiedzę przyrodniczą.

       Aktualna edycja programu „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” jest skierowana do uczniów 4-6 klas szkół podstawowych i 1-2 klas gimnazjów z obszarów wiejskich. Jego uczestnicy, po krótkim wprowadzeniu w tematykę projektu, wyjadą na pięciodniowe zajęcia terenowe do wybranego parku narodowego. W ramach tzw. zielonych szkół, młodzież wcieli się w rolę badaczy-odkrywców i pozna walory przyrodnicze swojego regionu. Na zakończenie projektu uczniowie wezmą udział w konkursie międzyszkolnym.

      Dzięki dużemu zaangażowaniu Pani Jolanty Rzepki, dyrektor ze Szkoły Podstawowej w Słodkowie Trzecim oraz wsparciu Gminy Kraśnik udział w projekcie wezmą uczniowie z dwóch szkół z naszego terenu: Szkoły Podstawowej w Słodkowie Trzecim oraz Szkoły Podstawowej w Kowalinie.

Zielone szkoły w ramach projektu będą realizowane w okresie:

  • kwiecień – czerwiec 2015 r. w szkołach podstawowych
  • wrzesień – listopad 2015 r. w gimnazjach

Projekt ma zachęcić dzieci do przygody, uważnego obserwowania świata, dbania o naturalne środowisko i szanowania jego bogactwa.

Warto podkreślić, że ambasadorką projektu jest Beata Pawlikowska, znana podróżniczka i dziennikarka, autorka wielu książek.

Projekt „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” jest dofinansowany ze środków funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Może Ci się również spodoba