Zaproszenie na spotkanie dotyczące montażu ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Kraśnik

herb kraśnik

          W dniu 16.10.2014 r. w świetlicy OSP w Stróży o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie montażu ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych  (są to ogniwa wytwarzające prąd ze słońca na potrzeby gospodarstwa domowego). Wszystkie zagadnienia związane z projektem wyjaśni zaproszona firma. Omówiony zostanie również budżet projektu.

            Beneficjentem projektu może być tylko gmina. Gmina może ubiegać się o realizację projektu jeśli łączna wartość projektu będzie wyższa niż 1 mln złotych oraz właściciele chętni do udziału w projekcie zawrą z gminą przedwstępne umowy. Na wyżej wymieniony program gmina może uzyskać dofinansowanie w postaci dotacji w wysokości do 40%. Pozostała kwota może pochodzić z pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na korzystnych warunkach.

                                                        Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Może Ci się również spodoba