Podziękowania

herb kraśnik

Szanowni Państwo.

            Przeżywamy bardzo trudny czas. Codziennie z niepokojem obserwujemy wzrastające liczby chorych i ofiar. Obserwujemy również heroiczną, codzienną walkę odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo służb. Słowa ogromnego szacunku i uznania należy skierować do lekarzy, ratowników i całej medycznej służby. Epidemia koronowirusa jest priorytetem, ale innych zachorowań i wypadków nie ma mniej. Również słowa podziękowania kierujemy do pracowników i właścicieli aptek oraz do producentów i sprzedawców żywności. Dziękujemy za dobrą współpracę Poczcie Polskiej.

            Działania chroniące zarówno klientów urzędu gminy jak i pracowników podjęte zostały, podobnie jak w wielu innych instytucjach i urzędach również w urzędzie gminy. Jesteśmy zobowiązani przepisami do realizacji wielu zadań. Aby te zadania zrealizować stosujemy i podejmujemy działania chroniące mieszkańców i pracowników aby zachować ciągłość pracy.

            Podziękowanie należą się również naszym mieszkańcom za rozwagę i stosowanie się do wezwań służb sanitarnych i medycznych.

            Proszę Państwa o dalsze bezwzględne i odpowiedzialne przestrzeganie zalecanych zasad.

 

Mirosław Chapski

Może Ci się również spodoba