SOLARY DLA GMINY KRAŚNIK PO RAZ DRUGI !!!

kolektory sloneczne
kolektory sloneczne

 kolektory sloneczneGmina Kraśnik otrzymała dofinansowanie do projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kraśnik – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 energia przyjazna środowisku.

W ramach projektu zostanie zamontowanych 619 instalacji solarnych (w zestawach: 2 baterie + zbiornik wody 300l i 3 baterie + zbiornik wody 300l) na mieszkaniach prywatnych oraz kocioł na biomasę w Przedszkolu Publicznym w Stróży.

W związku z koniecznością przygotowania kompletu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim zorganizowane zostaną spotkania z mieszkańcami Gminy, na których zostaną przedstawione zasady dotyczące uczestnictwa w projekcie oraz rozwiązania techniczne instalowanych urządzeń.Warunkiem przystąpienia przez mieszkańców do projektu będzie podpisanie umowy z Gminą Kraśnik.

O terminach spotkań będziemy informować mieszkańców telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej Gminy Kraśnik: www.gminakrasnik.pl

Gmina Kraśnik otrzymała dofinansowanie do projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kraśnik – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 energia przyjazna środowisku.

                W ramach projektu zostanie zamontowanych 620 instalacji solarnych (w zestawach: 2 baterie + zbiornik wody 300l i 3 baterie + zbiornik wody 300l) na mieszkaniach prywatnych oraz kocioł na biomasę w Przedszkolu Publicznym w Stróży.

W związku z koniecznością przygotowania kompletu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim zorganizowane zostaną spotkania
z mieszkańcami Gminy, na których zostaną przedstawione zasady dotyczące uczestnictwa w projekcie oraz rozwiązania techniczne instalowanych urządzeń.Warunkiem przystąpienia przez mieszkańców do projektu będzie podpisanie umowy z Gminą Kraśnik.

                 O terminach spotkań będziemy informować mieszkańców telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej Gminy Kraśnik: www.gminakrasnik.pl

Może Ci się również spodoba