Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Wójt Gminy Kraśnik informuje o zmianach dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2023 roku.

Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2023  roku należy:

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta  wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie  od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
  • załączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego,               w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,
  • załączyć zgodę właścicieli gruntów na zwrot podatku akcyzowego dla dzierżawcy (dotyczy tylko umów ustnych) – według załączonego wzoru,
  • przedstawić do wglądu pisemne umowy dzierżawy (jeśli dotyczy),
  • załączyć oświadczenie o formie prawnej beneficjenta, wielkości i klasie PKD (obowiązkowe dla wszystkich składających wniosek) – według załączonego wzoru.

W roku 2023 stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosić będzie 1,20 zł na 1 litr oleju napędowego.
Oznacza to, że producent rolny może uzyskać:

  • 132 zł (110 x 1,20 zł) z 1 ha użytków rolnych
  • 48 zł (40 x 1,20 zł) z 1 średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP)

Wyższą stawkę zwrotu wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2832).

Wzór wniosku akcyza 2023

Oświadczenie

Zgoda właściciela gruntów

Procedura zwrotu

 

 

 

 

Może Ci się również spodoba