Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

herb kraśnik

UWAGA ROLNICY !

 

Informujemy producentów rolnych, że w dniach od 01 do 28 lutego 2014 r. w Urzędzie Gminy Kraśniku, ul. Kościuszki 24, pokój nr 7, przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego, w okresie od 01 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r., oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej. Fakt zakupu potwierdzony musi być wystawioną na rolnika fakturą VAT, którą należy dołączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

 

         Limit oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w gospodarstwie wynosi 86 litrów na rok i może być wykorzystany w lutym (I okres rozliczeniowy)w całości, lub w części. Resztę limitu wykorzystać będzie można w II okresie rozliczeniowym tj. od 01 do 31 sierpnia, lub cały limit jednorazowo w sierpniu.

        Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2014 r. wynosi 0,95 zł za 1 litr oleju.

Może Ci się również spodoba