Ogłoszenie Wójta Gminy Kraśnik o Zamknięciu Drugich Rokowań

herb kraśnik

Ogłoszenie

Wójt Gminy Kraśnik ogłasza zamknięcie drugich rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kraśnik, zlokalizowanej przy ul. Piłsudskiego1 w Krasniku.

Wójt w dniu 19 lutego 2013 roku zamyka z ważnych powodów, bez wybrania nabywcy nieruchomości, drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraśnik, zlokalizowanej w Kraśniku przy ul. Piłsudskiego 1, zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Kraśnik numerami 642/1 o powierzchni 0,0341 ha – KW 36973 i 642/8 o powierzchni 0,0126 ha- KW 49766, położonej w obrębie geodezyjnym Ośrodek, miasto Kraśnik.

Ogłoszeniu o zamknięciu rokowań znajduje się również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kraśnik www.gminakrasnik.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kraśnik.

Może Ci się również spodoba