Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej

herb kraśnik

Wójt Gminy Kraśnik na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 roku nr 234 poz. 1536 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2013 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Więcej informacji oraz załączniki dostępne na: http://www.krasnik.bip.lublin.pl w zakładce Aktualności.

 

Może Ci się również spodoba