Działalność gospodarcza

herb kraśnik

 

W dniu 01 lipca 2011 r. Ministerstwo Gospodarki uruchomiło system Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dzięki CEIDG przedsiębiorcy (osoby fizyczne) mogą rejestrować swoją działalność i zmieniać dane oraz sprawdzać informacje o innych osobach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Projekt CEIDG ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, uprościć stosowanie związanego z nią prawa (ustawa o swobodzie działalności gospodarczej), a także usprawnić funkcjonowanie administracji. CEIDG ma służyć także zwiększaniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez centralne udostępnianie informacji m.in. o koncesjach, licencjach, zezwoleniach i wpisach do rejestru działalności regulowanej.

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Strona internetowa: www.firma.gov.pl

Pojedynczy Punkt Kontaktowy : www.biznes.gov.pl umożliwia

  • otrzymanie informacji jak realizować procedury związane z działalnością gospodarczą
  • elektroniczną realizację procedur administracyjnych
  • szybki dostęp do informacji o instytucjach i rejestrach publicznych
  • uzyskanie porady eksperckiej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Otrzymaliśmy także ofertę Akademii Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości o istnieniu linku: www.mikroporady.pl dotyczącego przedsiębiorczości.