Obsada pracownicza

herb kraśnik

Łukasz Janik – Kierownik Referatu Organizacyjnego – Radca prawny

 

  tel.: 81 826 41 65

  e-mail: l.janik@gminakrasnik.pl

Zadania z zakresu:

-fundusze zewnętrzne

-zamówienia publiczne

-informatyzacja

-informacja publiczna

-edukacja 

– obsługa prawna urzędu

 

Daniel Kasperek – podinspektor

  tel.: 81 826 41 65

  e-mail:  d.kasperek@gminakrasnik.pl

Zadania z zakresu:

-fundusze zewnętrzne

-BIP

 

Monika Kania – referent

  tel.: 81 826 41 65

  e-mail:  m.kania@gminakrasnik.pl

Zadania z zakresu:

-obsługa Rady Gminy
        – kadry
        – archiwum zakładowe

 

Małgorzata Rejowska – inspektor
 

  tel/fax: 81 825 23 38

  e-mail: m.rejowska@gminakrasnik.pl
 

Zadania z zakresu:

-Urząd Stanu Cywilnego

-ewidencja ludności

-dowody osobiste

-Rejestr Wyborców

-dodatki mieszkaniowe

 

Maria Sobala-Góra – inspektor

   tel.: 81 884 34 27

  tel/fax: 81 884 37 87

  e-mail: m.sobala@gminakrasnik.pl

  e-mail urzędu: sekretariat@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds.

-kancelarii urzędu

 

 

Andrzej Wojtan – inspektor
 

  tel.: 81 826 41 62

  mail: a.wojtan@gminakrasnik.pl  
 

Samodzielne stanowisko pracy ds.

-działalności gospodarczej

-społecznych

-promocji i kultury

 

Stanisław Kot – inspektor 
 

  tel.: 81 826 41 62

  mail: s.kot@gminakrasnik.pl
 

Samodzielne stanowisko pracy ds.

-inwestycji liniowych

-drogownictwa

 

Anna Wójcik-Bocian – inspektor 
  

tel.: 81 826 41 62

  mail: a.bocian@gminakrasnik.pl
 

Samodzielne stanowisko pracy ds.

-inwestycji kubaturowych

-gospodarki przestrzennej

 

Radosław Januszczak – referent

  

tel.: 81 825 23 38

   mail:  r.januszczak@gminakrasnik.pl
 

Samodzielne stanowisko pracy ds.

-wojskowych

-obronnych

-ochrony przeciwpożarowej

-zarządzanie kryzysowe

 

Marzena Pielaszkiewicz – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

 

  tel.: 81 884 35 84

   mail: m.pielaszkiewicz@gminakrasnik.pl
 

Samodzielne stanowisko pracy ds.

-rolnictwa

-ochrony środowiska

-gospodarki mieniem

 

Paweł Kozakowski – podinspektor
 

  tel. 81 884 35 84

  e-mail: p.kozakowski@gminakrasnik.pl
 

Stanowisko pracy ds.

-ochrony środowiska

 

Anna Czarnota – referent

 

tel.: 81 825 23 95

  mail: a.czarnota@gminakrasnik.pl

 

Stanowisko pracy ds.

-wymiaru podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych

 

Elwira Pasternak – podinspektor

 

tel.: 81 825 23 95

  mail: e.pasternak@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds.

-księgowości podatkowej i egzekucji

 

Anna Łukasiewicz – podinspektor
 

   tel.: 81 825 23 95

   mail: a.lukasiewicz@gminakrasnik.pl
 

Stanowisko pracy ds.

-podatku od środków transportowych

-ulg podatkowych

-pomocy publicznej
 

Monika Matuszczak-Szymczyk – podinspektor

 

  tel.: 81 826 41 64

   mail: m.szymczyk@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds.

-ewidencji opłat za wodę i ścieki

 

Maria Latosiewicz – inspektor 
  

  tel.: 81 826 41 66

   mail: m.latosiewicz@gminakrasnik.pl
 

Stanowisko pracy ds.

-księgowości budżetowej 

 

Justyna Wielgus – inspektor

  

tel.: 081 826 41 64

   mail: j.wielgus@gminakrasnik.pl
 

Stanowisko pracy ds.

-księgowości

– pobór opłaty skarbowej

 

 

Izabela Krawczyk – podinspektor
 

  tel.: 81 884 35 84

  tel/fax: 81 884 37 87

  e-mail: – i.krawczyk@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds.

– gospodarki odpadami

 

Paweł Kurek

 

– informatyk

   mail: p.kurek@gminakrasnik.pl

 

 

Jerzy Bańka

    

– konserwator

       mail: j.banka@gminakrasnik.pl

 

Adam Czarny

   

  – konserwator instalacji solarowych

  

Irena Brytan

     

  – sprzątaczka

  

Jerzy Zembrowicz

     

  – kierowca

 

 

 

 

 


 

 

Wykaz osób przyjętych na staż absolwencki oraz przygotowanie do wykonywania zawodu:

 

Może Ci się również spodoba