Postanowienie Nr 133/2024 komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 22 kwietnia 2024r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024r.

herb kraśnik

Postanowienie Nr 133/2024 komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 22 kwietnia 2024r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024r.

 

Może Ci się również spodoba