Urząd Gminy Kraśnik Blog

Chlorowanie wody

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi informujemy, że woda dostarczana z ujęcia wody Stróża-Kolonia jest czasowo poddawana...