Urząd Gminy Kraśnik Blog

Komunikat – monitoring terenu gminy

  Informuje się, że na terenie Gminy Kraśnik, w miejscach, w których popełniane są czyny zabronione polegające na zanieczyszczaniu terenów Gminy Kraśnik, zainstalowano urządzenia do bezobsługowej, automatycznej, elektronicznej rejestracji obrazu....

Zmiany w Ośrodku Zdrowia w Stróży

    Informujemy, że okres dzierżawy nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia położonej w miejscowości Stróża, stanowiącej własność Gminy Kraśnik, przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RODZINA” Sp. z o. o. z siedzibą...

Aktywna tablica 2021

Wójt Gminy Kraśnik Mirosław Chapski podpisał umowę o udzielenie wsparcia w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata...

I N F O R M A C J A

W piątek 5 listopada od godz. 12.00, w związku z zaplanowanymi pracami wdrożeniowymi rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców, nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych....