Konkurs filmowy MRiRW

Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.

Organizatorem I Ogólnopolskiego konkursu pn. „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie”,  jest Departament Pomocy technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Filmy wraz z ze skanem formularza zgłoszeniowego należy przesłać na adres poczty elektronicznej myiryby@minrol.gov.pl do dnia 31.10.2023 r. do godz. 23:59

Więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/i-ogolnopolski-konkurs-filmowy-nie-tylko-dla-ryb–jak-europejski-fundusz-morski-i-rybacki-zmienil-moje-otoczenie