Nabór uczestników projektu w programie “Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Kraśnik”

plakatg
plakatg

“Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Kraśnik” jest projektem skierowanym do mieszkańców naszej gminy, którzy chcą podnieść kompetencje cyfrowe. Projekt jest dofinansowany w ramach projektu grantowego „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

 

Grant w wysokości 20 150,94 zł zostanie przeznaczony na zakup sprzętu komputerowego oraz organizację szkoleń dla 36 mieszkańców naszej gminy, którzy ukończyli co najmniej 25 lat.

 plakatg

Proponujemy moduły szkoleniowe o tematyce:

“Działam w sieciach społecznościowych”;

“Tworzę własną stronę internetową (blog)”;

“Rolnik w sieci”;

“Rodzic w internecie”;

“Mój biznes w sieci”;

“Moje finanse i transakcje w sieci”

„Kultura w sieci”

 

Szkolenia będą się odbywać w 12-osobowych grupach. Każde z nich obejmie 2 spotkania po 6 godzin, czyli potrwa łącznie 12 godzin. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające rozwój kompetencji z zakresu danego bloku tematycznego. Warsztaty są skierowane do każdego, kto chce podnieść poziom kompetencji cyfrowych, które są niezbędne do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

 

Nabór uczestników potrwa do 12.09.2019

Termin szkolenia wrzesień 2019 r.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

 

Informacji o projekcie udzielają pracownicy Urzędu Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24 pok. nr 10, pod numerem telefonu (81) 826 41 65 lub e-mail: d.kasperek@gminakrasnik.pl

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Dokumenty rekrutacyjne tj. formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych można złożyć w następujący sposób: osobiście w pok. nr 10 Urzędu Gminy Kraśnik, listownie na adres: Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik

 

Poniżej dokumenty rekrutacyjne do projektu

1. Regulamin naboru

2. Formularz rekrutacyjny

3. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego

4. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego oraz personelu Projektu Beneficjenta

5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Może Ci się również spodoba