Dofinansowanie do montażu instalacji ogniw fotowoltaicznych

herb kraśnik

         Informujemy, iż Gmina Kraśnik zamierza aplikować o środki finansowe na realizację projektu pn.„Poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy Kraśnik poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych” polegającego na montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz na gruncie u mieszkańców z terenu Gminy Kraśnik. Projekt będzie złożony w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Kraśnik pokój nr 10 w terminie od 01.07.2019r. do 10.07.2019r. będą przyjmowane Deklaracje udziału w projekcie. W związku z dokonaniem zapisu, konieczne jest złożenie wypełnionej i podpisanej przez wszystkich właścicieli nieruchomości Deklaracji udziału w projekcie, dołączenie kserokopii faktur za energię elektryczną za ostatni rok rozliczeniowy oraz dowód wpłaty za dokumentację techniczną. Deklaracje bez dołączonych kserokopii faktur nie będą rozpatrywane. Na podstawie złożonych faktur zostanie określona moc instalacji, jest to wymóg procedury konkursowej.

KOSZTY UDZIAŁU W PROJEKCIE

Do wyliczenia szacunkowej wielkości wpłat przez Mieszkańców przyjęto, że pozyskane dofinansowanie do kosztów kwalifikowalnych projektu będzie na poziomie
65 %. Powodem takiego poziomu dofinansowania jest możliwość uzyskania dodatkowych punktów umożliwiających zakwalifikowanie wniosku do dofinansowania.

Szacunkowy koszt dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych przedstawia poniższa tabela:

L.p

 

 

 

 

 

Wielkość instalacji w kW

Szacunkowy koszt montażu instalacji brutto na budynku mieszkalnym

Szacunkowy udział mieszkańca dla instalacji na budynku mieszkalnym – VAT 8% (w zł)

Szacunkowy koszt montażu instalacji brutto na budynku gospodarczym lub gruncie

Szacunkowy udział mieszkańca dla instalacji na budynku gospodarczym lub gruncie VAT 23% (w zł)

 

1

2,5

14 850,00

6 200,00

16 920,00

8 250,00

 

2

3,0

17 820,00

7 400,00

20 300,00

9 850,00

 

3

3,5

20 790,00

8 550,00

23 680,00

11 400,00

 

4

4,0

23 760,00

9 700,00

27 060,00

13 000,00

 

5

4,5

26 730,00

10 900,00

30 440,00

14 600,00

               

Przyjmuje się, iż szacunkowy koszt montażu instalacji fotowoltaicznej wynosi 5 500,00 zł netto  za 1 kW.

Rzeczywista kwota udziału zostanie wyliczona po wyborze wykonawcy instalacji!

 

W związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie niezbędne jest wykonanie zbiorczej dokumentacji technicznej. Szacowany koszt przygotowania takiej dokumentacji wynosi 150 zł. od instalacji. Osoby deklarujące udział w projekcie są zobowiązane wpłacić kwotę 150 zł na prowadzony w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej rachunek bankowy o numerze 04 8717 0009 2001 0000 8844 0001. W przypadku braku dofinansowania powyższa kwota nie będzie zwracana. Wpłaty należy dokonać do dnia 10 lipca, w tytule wpłaty proszę podać dane zgodne ze złożoną deklaracją: właściciel, miejscowość nr domu.

 

UWAGI:

  1. Projekt jest przeznaczony tylko na potrzeby gospodarstw domowych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, agroturystyczna, bądź rolnicza. Jeśli w jakiejś lokalizacji prowadzona jest działalność gospodarcza (rolnicza) to projekt będzie mógł być realizowany pod warunkiem rozdzielenia instalacji elektrycznej.
  2. Istnieje możliwość montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach gospodarczych oraz w domach o powierzchni przekraczającej 300 m2, jednak wówczas podatek VAT, który jest po stronie Mieszkańca od całej inwestycji wynosi 23%.
  3. Dach budynku, na którym będzie montowana instalacja fotowoltaiczna nie może zawierać azbestu.
  4. Warunkiem realizacji projektu będzie otrzymanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

 

 

Składanie ankiet odbywa się w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Kraśnik, wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel.: 81 826 41 65.

 

Załączniki do pobrania:

 

Deklaracja

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

Może Ci się również spodoba