55 lat KGW w Słodkowie Pierwszym

słodków1

     W dniu 9 czerwca 2018 roku w świetlicy w Słodkowie Pierwszym w ramach imprezy integracyjnej „Spotkanie z folklorem” miejscowe KGW świętowało jubileusz 55. lecia działalności Koła. Koło Gospodyń Wiejskich w Słodkowie Pierwszym powstało w 1963 roku z inicjatywy aktywnych mieszkanek wioski, które mimo licznych obowiązków związanych z prowadzeniem domu, wychowaniem dzieci oraz pracami w gospodarstwie, postanowiły wspólnie działać dla swojej małej ojczyzny.

W pierwszych latach istnienia Koła jego członkinie dużo uwagi poświęcały doskonaleniu istnienia swoich kulinarnych talentów. Organizowały pokazy, podczas których uczyły się przyrządzać potrawy z mięsa, ziemniaków, drobiu i ryb. W 1986 roku uczyły się jak przygotować zapiekanki, surówki i sałatki oraz przekąski zimne i gorące. W kolejnych latach organizowały kursy pieczenia oraz konkursy ogródków warzywnych i kwiatowych. Tym zajmował się dział gospodarstwa domowego. Dział kultury i oświaty organizował wycieczki, między innymi do teatru w Lublinie oraz liczne spotkania integracyjne z okazji Dnia Kobiet, świąt kościelnych oraz dożynek. Był też dział nazwany „opieka nad dzieckiem” i ten organizował imprezy dla milusińskich z okazji Dnia Dziecka, zabawy karnawałowe oraz spotkania, podczas których wyświetlano bajki dla dzieci – filmy zakupione ze składek członkowskich. Wtedy działalność Koła była utrzymywana ze składek, w 1991 roku składka wynosiła 5000 zł a w roku 1995 – 50 000, oczywiście przed denominacją złotego. Kolejna z komórek KGW – nazwana „higiena i zdrowie” – organizowała prelekcje na temat zdrowego stylu życia, a ponieważ członkinie Koła były i są wrażliwe na potrzeby innych, przekazywały różne kwoty osobom i instytucjom potrzebującym pomocy, np. w 1987 roku część swoich funduszy, w wysokości 4000 zł, przelały na konto budowy Pomnika – Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki. W czasie swojej 55 – letniej działalności członkinie Koła podejmowały wiele inicjatyw mających na celu integrację środowiska wiejskiego, pielęgnowanie tradycji, a także pomoc rolnikom i ułatwienie życia sobie samym. Przez wiele lat zajmowały się dystrybucją kurcząt i pasz drobiowych. Podczas swojej wieloletniej działalności, KGW wielokrotnie organizowało zabawy dochodowe z okazji Andrzejek, Sylwestra czy Ostatków. Dochód przeznaczano między innymi na zakup naczyń, obrusów, patelni elektrycznej czy niezbędnego sprzętu do świetlicy. Również podczas uroczystego otwarcia świetlicy w 1996 roku, czy w 2006 roku wyremontowanej drogi gminnej Słodków Pierwszy – Pasieka, członkinie Koła przygotowywały poczęstunek dla zaproszonych gości i lokalnej społeczności. Systematycznie przygotowują też piękne wieńce dożynkowe, za które zbierają laury podczas dożynek gminnych czy powiatowych. Biorą też udział w gminnych imprezach kulinarnych.

            W roku 2007, wspólnie z Radą Sołecką i Radnymi, kobiety z KGW zorganizowały imprezę cykliczną Dni Słodkowa, która rozszerzyła swój zasięg na dwa sąsiednie sołectwa – Słodków Drugi i Trzeci. Od kilku lat, również wspólnie z Radą Sołecką i Radnymi, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wioski, organizują Biesiady Sołeckie. Dają one możliwość wspólnego spędzenia niedzielnego popołudnia i wieczoru przy muzyce, śpiewie i tańcu. Wielkim powodzeniem cieszą się przygotowane przez członkinie pierogi, ciasta, chleb ze smalcem czy inne potrawy, którymi częstujemy przybyłych mieszkańców.

            Mając na uwadze dokonania Koła trzeba przypomnieć nazwiska jego przewodniczących. Funkcję tę pełniły kolejno: Danuta Wnuczek, Weronika Padała, Halina Rycerz, Katarzyna Wojciechowska.

Obecnie przewodniczącą KGW W Słodkowie Pierwszym jest Janina Giergiel.

   W jubileuszowej uroczystości udział wzięli przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu gminy, przedstawiciele stowarzyszeń, radni, sołtysi i delegacje działających KGW z kilku miejscowości Gminy Kraśnik. Gratulacje i życzenia wielu lat działalności członkiniom KGW złożyli m.in.: Przewodniczący Rady Powiatu Kraśnickiego Zbigniew Gawdzik, Przewodnicząca Rady Kobiet Powiatu Kraśnickiego Teresa Kamela, Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej Wioletta Wilkos, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Hanaj, Wójt Gminy Mirosław Chapski. Uroczystość uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Stróży. Po części oficjalnej było spotkanie integracyjne zaproszonych gości, dawnych i obecnych działaczek KGW Słodków Pierwszy przy akompaniamencie zespołu muzycznego.

słodków1

słodków

Może Ci się również spodoba