Zawiadomienie Wojewody Lubelskiego z dn. 12.01.2018 r.

herb kraśnik

    Wojewoda Lubelski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia w drodze decyzji, że z dniem 1 stycznia 1999 r., nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położona w obrębie ewidencyjnym 0014-Słodków Trzeci, oznaczona jako działki projektowane nr 377/2 o pow. 0,0077 ha oraz nr 814/1 o pow. 0,0066 (powstałe odpowiednio w wyniku podziału działek nr 377 o pow. 0,41 ha oraz nr 814 o pow. 0,87 ha), zajęta pod drogę publiczną, stała się z mocy art. 73 ust. I ustawy z dnia 13 października I 998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, ze zmianami) własnością Powiatu Kraśnickiego.

 

czytaj więcej………

Może Ci się również spodoba