Pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy dla gospodarstw z terenu Powiatu Kraśnickiego

herb kraśnik

Przedstawiamy Państwu pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące możliwej, przyszłej pomocy rolnikom poszkodowanym burzą gradową w dniu 20 czerwca 2016 roku

pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Może Ci się również spodoba