Od 1 października wzrosną kryteria uprawniające do pomocy społecznej i wysokości zasiłków

herb kraśnik

      Co trzy lata odbywa się weryfikacja progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej i wysokości samych świadczeń. W trakcie tegorocznej weryfikacji rząd zdecydował o podniesieniu kryteriów i świadczeń. Podwyżka wejdzie w życie od 1 października.
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wzrośnie:
• o 92 zł do 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
• o 58 zł do 514 zł dla osoby w rodzinie
Dzięki temu więcej osób potrzebujących uzyska dostęp do świadczeń.
Podwyższone zostaną także same świadczenia:
• maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
• wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł;
• pomoc pieniężna na usamodzielnienie się, kontynuowanie nauki i do zagospodarowania w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
• świadczenie na utrzymanie i pokrycie wydatków na naukę języka polskiego do cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy wzrośnie z 1 260 zł do 1 335 zł.

Może Ci się również spodoba