Stypendium szkolne – od 1 października ważne zmiany

herb kraśnik

     Informujemy, że począwszy od dnia 1 października 2015 r. ulegają zmianie wysokości kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ucznia, uprawniające do otrzymania stypendium oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego. Nowe kwoty wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1058). Kryterium dochodowe wynosi 514 zł, a ryczałtowy dochód w rolnictwie z 1 ha przeliczeniowego – 288 zł.

Może Ci się również spodoba