Ogłoszenie

herb kraśnik

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik:

Gm. Kraśnik – zm. studium zał. nr 1 do Uchwały *pobierz.pdf
Gm. Kraśnik – zm. studium zał. nr 2 do Uchwały *pobierz.pdf
Prognoza –  Kraśnik – zm. studium – rysunek *pobierz.pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko gm. Kraśnik – studium *pobierz.pdf
Uchwała w sprawie przyjęcia zmiany studium *pobierz.pdf

Może Ci się również spodoba