Budowa kanalizacji

ue leader prow
ue leader prow

ue leader prow

 

Tytuł projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stróża-Kolonia ul. Lipowa i Pogodna”

 

Beneficjent: Gmina Kraśnik

 

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny Program Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013

 

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

 

Całkowita wartość projektu: 978 608,99 PLN

 

Wartość dofinansowania: 581 976 PLN

 

Data zakończenia projektu: 30.10.2014r.

 

Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Kraśnik poprzez budowę sieci kanalizacyjnej. Poza pozytywnym wpływem na jakość życia mieszkańców gminy operacja przyczyni się również do ochrony środowiska naturalnego i wzmocnienia szans lokalnych przedsiębiorców.

Może Ci się również spodoba