Wymiana pokrycia dachowego

ue leader prow
ue leader prow

ue leader prow

Tytuł projektu: „Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie ścian zewnętrznych oraz roboty remontowe wewnątrz budynku remizy OSP w Słodkowie Trzecim w części wydzielonej na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu”  

 

Beneficjent: Gmina Kraśnik

 

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

               Działania: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

               Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”

 

Całkowita wartość projektu: 368 825,95 PLN

 

Wartość dofinansowania: 223 265 PLN

 

Termin zakończenia projektu: 30 październik 2014r.

 

Cel operacji: Poprawa dostępności do usług kulturalnych i społecznych oraz poprawa stanu infrastruktury kultury.

Może Ci się również spodoba