NASZA GMINA WSPIERA TALENTY POLONISTYCZNE

herb kraśnik

I GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  15 marca 2013roku w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Słodkowie Trzecim uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Kraśnik stanęli do walki o tytuł „Mistrza ortografii”.

I Gminny Konkurs Ortograficzny dla Uczniów Szkół Podstawowych to jedna z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień, ale także zintegrowanie środowiska samorządowego, nauczycielskiego wokół działań na rzecz edukacji.

Inicjatorką konkursu, autorem dyktanda oraz osobą odpowiedzialną za przebieg całego przedsięwzięcia była Pani dr Agnieszka Surowiec, nauczyciel języka polskiego ze Szkoły Podstawowej w Słodkowie Trzecim.

Celem konkursu było przede wszystkim propagowanie zasad poprawnej polszczyzny- umiejętności poprawnej pisowni oraz znajomość zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.

W eliminacjach szkolnych wyłoniono 15najlepszych uczniów:Olga Hałabiś, Paulina Pastuszak, Klaudia Wnuk – Szkoła Podstawowej im. ks Stanisława Zielińskiego w Stróży Julia Szymona, Aneta Matysiak, Gabriela Młynarska, Aleksandra Grządka, Weronika Iracka, Magdalena Wójtowicz- Szkoła Podstawowa w Kowalinie,

Patrycja Ciupak, Dominika Mazur, Justyna Romańska, Marlena Bryczek, Patrycja Krawczyk, Weronika Lis- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Słodkowie Trzecim, którzy wzięli udział w finale konkursu.

Trudne okazało się nie tylko dyktando, ale i dotarcie do Słodkowa Trzeciego. Zarówno gości, jak i uczestników konkursu zaskoczyła sroga zima. Gdy jednak wszystkim udało się szczęśliwie dotrzeć, dyrektor szkoły mgr Jolanta Rzepka przywitała zebranych i dokonała otwarcia konkursu.

Swoją obecnością uroczystość uświetnił sprawujący patronat nad konkursem i fundator nagród ,Pan Wójt Gminy Kraśnik, Mirosław Chapski.

W skład Komisji Konkursowej weszli nauczyciele – opiekunowie przybyli z uczniami poszczególnych szkół :
Agnieszka Surowiec– przewodnicząca (SP Słodków Trzeci)

Bożena Brytan– członek (SP Stróża)
Katarzyna Leśniak- członek (SP Kowalin
)

Uczestnicy konkursu pisali dyktando pt. „ Herbaciane kłopoty ”. Pozornie wydawało się łatwe, jednak tylko jednej uczennicy Oldze Hałabiś (SP Stróża) udało się napisać go bezbłędnie.


Po sprawdzeniu prac komisja konkursowa przyznała nagrody:
W kategorii uczniów klas czwartych:
1 miejsce – Mistrz Ortografii Gminy Kraśnik –Patrycja Ciupak–(SP w Słodkowie Trzecim )

2 miejsce – Justyna Romańska (SP w Słodkowie Trzecim)
3 miejsce –Dominika Mazur (SP w Słodkowie Trzecim )

4 miejsce – Julia Szymona (SP w Kowalinie).

W kategorii uczniów klas piątych:

1 miejsce – Mistrz Ortografii– Aneta Matysiak – (SP w Kowalinie)
2 miejsce – Marlena Bryczek – (SP w Słodkowie Trzecim)
3 miejsce – Gabriela Młynarska – (SP w Kowalinie)

4 miejsce – Patrycja Krawczyk – (SP w Słodkowie Trzecim).

W kategorii uczniów klas szóstych:

1 miejsce – Mistrz Ortografii– Olga Hałabiś – (SP w Stróży )

2 miejsce – Klaudia Wnuk (SPw Stróży)

3 miejsce – Weronika Lis (SP w Słodkowie Trzecim )
4 miejsce – Magdalena Wójtowicz – (SP w Kowalinie )

5 miejsce – Paulina Pastuszak – – (SP w Stróży )

6 miejsce – Weronika Iracka – (SP w Kowalinie )

7 miejsce – Aleksandra Grządka – (SP w Kowalinie ).

Zdobywczynie pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii otrzymały wspaniałe pióra, a każdy z uczestników konkursu książki z klasyki literatury polskiej, pamiątkowe dyplomy idrobne upominkiz rąk Pana Wójta Gminy Kraśnik, Mirosława Chapskiego , Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słodkowie Trzecim, Jolanty Rzepki i koordynatora konkursu Pani Agnieszki Surowiec.

   Jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce i mówimy po polsku. Uczymy się go przez całe życie. Za ojca naszego języka narodowego uważamy XVI wiecznego pisarza Mikołaja Reja. Już wtedy uważał on, iż. niedbalszych ludzi nie masz jako Polacy, a co by sie w swym języku mniej kochali.” Tak jest do dziś.

Zdaniem wielu nauczycieli obniża się poziom poprawności językowej uczniów, ubożeje ich zasób słownictwa czynnego, zmniejsza się czytelnictwo wśród młodzieży, coraz większą rolę odgrywa język obrazkowy, wzrasta wulgaryzacja języka. Często spotykany jest brak znajomości zasad ortograficznych i gramatycznych co oznacza, że nie znamy naszej mowy, nie jesteśmy zainteresowani jej nauką i poznawaniem.

Organizatorem pierwszego konkursu była Szkoła Podstawowa w Słodkowie Trzecim, której patronuje postać Marii Konopnickiej- publicystki, felietonistki, krytyka, ale przede wszystkim pisarki uprawiającej bardzo różne gatunki, odmiany literatury pięknej. Konopnicka stworzyła nową kartę w literaturze dla dzieci, wprowadziła małych czytelników w świat prawdziwej poezji, uczyła ich zachwytu dla piękna przyrody, miłości do ziemi ojczystej i jej historycznej tradycji oraz umiejętności odczuwania pięknego słowa. Wiersze te odznaczają się bogactwem form stylistycznych, pięknem języka, mają wysoką wartość literacką.

Wpływ na kształt literatury miał fakt, że polskie życie literackie w okresie pozytywizmu rozwija się w granicach państw zaborczych i trzech systemów polityczno – społecznych.Burzliwe losy sprawiły, że Maria Konopnicka często zmieniała miejsce zamieszkania. Od 1890 roku przeważnie przebywała za granicą, m. in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Włoszech, Francji, skąd nadsyłała korespondencję do wielu pism we wszystkich trzech zaborach.Poetka – patriotka głęboko poruszona losem rodaków wyrażała dobitnie , że najważniejsze dla Polaków wartości to utrzymanie i obrona ziemi oraz mowy ojczystej. Świadczą o tym szczególniestrofy wiersza „Rota”, który dziś jest obecny nie tylko na szkolnych ławach.

Nasi rodacy, na przestrzeni wieków walczyli o Polskę, o wolność, kulturę, język a my tego zwyczajnie nie doceniamy. Tak więc zachęcamy do poszerzanie swoich umiejętności i wiedzy z tak trudnej dziedziny, jaką jest polska ortografia.

Mamy nadzieję, że tradycja przeprowadzania konkursu będzie trwać jeszcze przez długie lata.

A zatem- do zobaczenia za rok!

Może Ci się również spodoba