Ogłoszenie Wójta Gminy Kraśnik o wynikach konkursu

herb kraśnik

Ogłoszenie Wójta Gminy Kraśnik

Powierzam wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu

poprzez organizację zawodów i turniejów sportowych oraz innych imprez sportowo – rekreacyjnych, prowadzenie uczniowskich klubów sportowych, organizacja przedsięwzięć sportowych dla wszystkich mieszkańców Gminy następującym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego:

 

1)Ludowy Klub Sportowy „Kowalin” Kowalin 14; 23-200 Kraśnik – Organizowanie zajęć sportowych w piłkę nożną w m. Kowalin, Spławy Pierwsze, Spławy Drugie, Suchynia, Mikulin, Dąbrowa-Bór, Podlesie

2)Ludowy Klub Sportowy „Stróża” Stróża-Kolonia ul. Akacjowa 4A; 23-206 Stróża – Organizowanie zajęć sportowych w piłkę nożną w m. Stróża, Stróża-Kolonia, Karpiówka, Pasieka, Pasieka-Kolonia, Lasy, Słodków Pierwszy, Słodków Drugi, Słodków Trzeci

3)Ludowy Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Stróży ul. Akacjowa 2; 23-206 Stróża – Organizowanie zajęć sportowych w rejonie Stróża i Słodkowa Trzeciego w dziedzinach sportowych tj. zapasy oraz tenisa stołowego

Na wyżej określone zadania udzielam dotacji w następującej wysokości:

Zadanie określone w pkt 1 – 47 500,00 zł.;

Zadanie określone w pkt 2 – 52 500,00 zł.;

Zadanie określone w pkt 3 – 22 000,00 zł.;

Może Ci się również spodoba