Chlorowanie wody

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi informujemy, że woda dostarczana z ujęcia wody Stróża-Kolonia jest czasowo poddawana chlorowaniu w celu stabilizacji parametrów. Chlor wprowadzany jest do wody w postaci podchlorynu sodu (posiada atest PZH) w ilościach minimalnych (poniżej 0,3 mg/l), nie zagrażających zdrowiu i życiu konsumentów wody. Proces jest w sposób ciągły monitorowany przez Gminę Kraśnik. Efektem towarzyszącym procesowi chlorowania wody może być zmiana jej walorów smakowych i zapachowych nie powodujących zagrożeń natury zdrowotnej. W celu całkowitej redukcji zawartości chloru wodę należy przegotować.

Może Ci się również spodoba