Szczepimy się – informacja

Szczepimy się – informacja

     Na gminy został nałożony obowiązek zapewnienia transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2. Pomoc będzie organizowana dla posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N, lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, jak również dla osób mających trudności z dostępem do punktów szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień). W celu realizacji tego zadania, w tym zbierania zapotrzebowania na dowóz, jak również udzielania niezbędnych informacji na temat szczepień na terenie naszej gminy, został wyznaczony gminny koordynator ds. szczepień Radosław Januszczak Referent ds. Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy Kraśnik. Informacji w powyższych sprawach można będzie zasięgać pod numerem telefonu 509 717 442.

Może Ci się również spodoba