IDENTYFIKACJA I REJESTRACJA ZWIERZĄT

herb kraśnik

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kraśniku informuje, że posiadacz zwierzęcia gospodarskiego zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada. Spisu należy dokonać co anjmniej raz na dwanaście miesięcy, nie póżniej jednak niż w dniu 31 grudnia. Jest to nowy obowiązek w odniesieniu do bydła i świń wynikający z nowelizacji art. 20a ustawy z dnia 2 kwietnia o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html

 

Może Ci się również spodoba