Pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące pomocy dla gospodarstw z terenu Powiatu Kraśnickiego

herb kraśnik

Przedstawiamy Państwu kolejne pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w br. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (dot. strat w budynkach gospodarczych)

pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Może Ci się również spodoba