XXXIV SESJA RADY GMINY KRAŚNIK

herb kraśnik

Kraśnik, dn. 17.10.2013 r.

 

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że dnia 25 października 2013 r. (piątek) o godz. 1200 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kraśniku przy ul. Kościuszki 24, odbędzie się XXXIV sesja VI kadencji Rady Gminy Kraśnik.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z prac komisji stałych.
5. Informacja Wójta o podejmowanych działaniach między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kraśnik do Porozumienia o współpracy
w ramach Partnerstwa pn. ,,Dolina Wyżnicy”.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacja Wójta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2012 rok.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Gminy Kraśnik za 2012 rok.
11.Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Może Ci się również spodoba