XXXII SESJA RADY GMINY KRAŚNIK

herb kraśnik

Kraśnik, dn. 19.09.2013 r.

INFORMACJA

 

Informuję, że dnia 27 września 2013 r. (piątek) o godz. 1100 w Sali posiedzeń Urzedu Gminy w Kraśniku przy u. Kościuszki 24, odbędzie się XXXII sesja VI kadencji Rady Gmiony Kraśnik.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z prac komisji stałych.

4. Informacja Wójta o podejmowanych działaniach między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej,

b) zmiany wileoletniej prognozy finansowej,

c) wyrażenia intencji udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania inwestycyjnego w 2014 roku.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad sesji.

 

Może Ci się również spodoba