“Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” – Kampania Społeczna MCK 2023/2024

 

Kampania społeczna “Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! ” jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz “Zaproś kominiarza”. Obecna kampania ma na celu eliminację niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze. Celem kampanii jest również służenie użytkownikom przewodów kominowych aby użytkowane przez nich mieszkania, lokale, domy posiadały sprawne technicznie przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).

W tym roku Kampania Społeczna odbywa się pod Honorowym Patronatem komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego oraz we współpracy z innymi organizacjami kominiarskimi: Krajową Izbą Kominiarzy, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Kominiarską Fundacją Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Cechem Kominiarzy Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.

Szczegółowe informacje dotyczące samej kampanii jak i działalności Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy, znajdują się na stronie: https://kominiarskicech.pl/ oraz w plikach do pobrania poniżej.

Materiały do pobrania:

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy dla właścicieli i zarządców budynków z dnia 1 września 2023r.

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! ” z dnia 23 sierpnia 2023r.

Informacje wymagane do inwentaryzacji źródeł ciepła