Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

herb kraśnik

Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od mieszkańców Gminy Kraśnik zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów odpadów jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Jodłowej w Kraśniku reprezentowana przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. z siedzibą na ul. Piłsudskiego 14. Instalacja powstała zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego, obsługując Region Południowo-Zachodni. Instalacją zastępczą jest RIPOK w Bełżycach reprezentowany przez ZZOK Sp. z o. o. przy ul. Przemysłowej 35a.