Projekty z dofinansowaniem

loga eu

 loga eu

 Projekty w trakcie realizacji:

 

Odbudowa zdegradowanego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Karpiówka

 

Przebudowa Drogi gminnej nr 108381L na długości 930 m w miejscowościach Słodków Trzeci, Stróża Kolonia

 


Projekty zrealizowane:

 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kraśnik

 

 Budowa siłowni zewnętrznych w Gminie Kraśnik

 

„Poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy Kraśnik dzięki działaniom na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę – część I”

 

„Przebudowa drogi gminnej nr 108375L Stróża-Kolonia – Kraśnik wraz z budową chodnika i oświetlenia drogowego” 

 

„Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”

 

 – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”

 

– „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słodkowie Pierwszym polegająca na wymianie pokrycia dachowego, dociepleniu ścian zewnętrznych oraz częściowym wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej”

 

 – „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”

 

– „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kraśnik – etap II ”

 

– „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stróża-Kolonia ul. Lipowa i Pogodna”

 

– „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Stróża – Kolonia, Słodków Trzeci, Karpiówka”  

 

 – „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stróża-Kolonia ul. Lipowa i Pogodna”

 

 – „Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie ścian zewnętrznych oraz roboty remontowe wewnątrz budynku remizy OSP w Słodkowie Trzecim w części wydzielonej na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu”

„Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej promującej dziedzictwo kulturowo-historyczne Stróży-Kolonii”

 

– „Organizacja imprezy kulturalno rekreacyjnej – cudze chwalicie swego nie znacie – promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego Stróży – Kolonii”.

–  „Przebudowa stadionu i budowa obiektów sportowych w miejscowości Stróża – Kolonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap”.

 

„Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego”

 

„Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej szansą rozwoju Gminy Kraśnik”

 

– „Przebudowa stadionu i budowa obiektów sportowych w miejscowości Stróża–Kolonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap”

 

– „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kraśnik.”

 

– „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stróża, Stróża-Kolonia, Słodków Pierwszy (zadanie A), Stróża, Stróża-Kolonia, Słodków Pierwszy (zadanie B – projekt zamienny), Stróża-Kolonia i Karpiówka (zadanie C)”.

 

– „Przebudowa budynku na świetlice wiejską w Słodkowie Drugim oraz rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Suchynii”.

 

– „Remont części budynku remizy w Stróży z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu”.

 

– „INTEGRACJA PRZEZ EDUKACJĘ” – 2010

 

– „Przebudowa drogi gminnej Pasieka – Słodków Pierwszy Nr 108374L na odcinku od km 0+536 do km 3+855 „ – 2006

 

– „Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – Bór pełniącej funkcje kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu”       
      2004-2006

 

– „Remont świetlicy wiejskiej w Spławach Drugich pełniącej funkcje kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu”
      2004-2006

 

 

Może Ci się również spodoba