Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kraśnik 2020

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kraśnik 2020


Postanowienie nr 40_2020 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
pobierz .pdf

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 2.07.2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 250 Wojewody Lubelskiego z dnia 2.07. 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do RadyGminyKraśnik

Przejdź : Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 2.07.2020 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 2 lipca 2020 r.
pobierz .pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kraśnik z dnia 6 lipca 2020 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.
Przejdź : Obwieszczenie Wójta Gminy Kraśnik

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE II z dnia 8 lipca 2020 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kraśnik zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2020 r.
Przejdź :KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W_LUBLINIE_II z_dnia_8_lipca_2020_r.

Postanowienie nr 76_2020 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 17.07.2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kraśniku
Przejdź : Postanowienie

Postanowienie nr 77_2020 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 17.07.2020 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Kraśniku w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kraśnik zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2020 r.

Przejdź : https://krasnik.e-bip.eu/index.php?id=235&p1=szczegoly&p2=352759

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kraśniku powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kraśnik zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2020 r.

Przejdź : https://krasnik.e-bip.eu/index.php?id=235&p1=szczegoly&p2=352832

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2020 roku o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Kraśniku

Przejdź : https://krasnik.e-bip.eu/index.php?id=235&p1=szczegoly&p2=352852

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kraśniku z dnia 10.08.2020 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gm.Kraśnik zarządzonych na dzień 30.08.2020r.

Przejdź : https://krasnik.e-bip.eu/index.php?id=235&p1=szczegoly&p2=353179

Uchwała nr 3_2020 Gminnej Komisji Wyborczej w Kraśniku z dnia 10.08.2020 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gm.Kraśnik zarządzonych na dzień 30.08.2020r.

Przejdź : https://krasnik.e-bip.eu/index.php?id=235&p1=szczegoly&p2=353178

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 11.08.2020 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gm.Kraśnik zarządzonych na dzień 30.08.2020r

Przejdź : https://krasnik.e-bip.eu/index.php?id=235&p1=szczegoly&p2=353205

Protokół z wyborów wraz z protokołem obsadzenia mandatów radnych bez głosowania – Gmina Kraśnik 0607052

Przejdź :https://krasnik.e-bip.eu/index.php?id=235&p1=szczegoly&p2=353545

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 31.08.2020 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kraśnik przeprowadzonych w dniu 30.08.2020 r.

Przejdź :https://krasnik.e-bip.eu/index.php?id=235&p1=szczegoly&p2=353546